BACKUP

VI TAR HAND OM DIN SÄKERHETSKOPIERING!

Den digitala informationen i form av dokument, databaser, bokningar, kundregister med mera växer sig bara större och är oftast en mycket vital del i företagets verksamhet. Med vår tjänst behöver du inte tänka mer på säkerhetskopieringen – Vi sköter det åt dig, helt automatiskt!

HÅRDDISKKRASCH, STÖLD OCH VIRUS

Är du säker på att ditt skydd av viktiga filer fungerar? Byter ni verkligen band dagligen? Tänk efter vad förlusten av bara en dags information skulle kosta ditt företag i tid, pengar och irritation. Med vår lösning kan du sluta oroa dig för förlorad data på grund av t. ex. den mänskliga faktorn, datorkraschar eller virusangrepp!
Säkert och enkelt!

Vår OnlineBackup för säkerhetskopiering innebär att informationen skickas via en säker förbindelse till servrar i vår datahall.

FLEXIBILITET

Ni har en flexibel lösning där ni kan växa oberoende av vilken kapacitet ni har på den lokala diskytan och betalar bara för använt diskutrymme i vår serverhall.

FÖRDELAR ONLINE BACKUP

• Driftas i serverhall med diversitet på hårdvara
• Full redundans på all hårdvara, el och internetaccess
• Backupen replikeras till minst ett annat datacenter för högsta säkerhet
• Företagets backuppolicy styr backup-schemat

Richard Johansson

Försäljning – 011-21 14 91
richard@rsdata.se

Stefan Kellgren

Försäljning – 011-21 14 92
stefan@rsdata.se