EXTERN IT-AVDELNING

IT-miljön utvecklas i snabb takt i dagens företag och det är av största vikt att IT-miljön motsvarar verksamhetens behov och krav. Verksamheten måste veta att utvecklingen stöds av en stabil och anpassad IT-miljö. Vi kan ta ansvar för hela kundens IT-miljö genom en central drift och professionell support med säkra och trygga lösningar utifrån kundens förutsättningar och krav.

Richard Johansson

Försäljning – 011-21 14 91
richard@rsdata,se

Stefan Kellgren

Försäljning – 011-21 14 92
stefan@rsdata.se