PC SOM TJÄNST

Den framtida arbetsplatsen kommer ställa högre krav på tillgänglighet och mobilitet. Med vår tjänst Arbetsplats som tjänst, möter vi dessa nya krav genom att erbjuda en kundanpassad och en komplett arbetsplats.

Vi levererar en miljö som är unik och är anpassad efter kundens behov som består av en arbetsstation och tillbehör som sammansätts till en fungerande helhet. Arbetsplatsen levereras med kundunik mjukvara installerad och testad på slutanvändarens skrivbord tillsammans med eventuella tillbehör. Självklart med fabriksgarantier och på platsen-service.

Vi kan sedan ansvara för den löpande hanteringen av arbetsplatsen via en central distribution av säkerhetsuppdateringar och programvaror samt administration av inventarierna.

Under hela livscykeln hjälper vi kundens användare från vår servicedesk, behövs det användarstöd, teknisk konsultation eller reparation av hårdvara erbjuder vi det på plats i era lokaler. När det är dags att ersätta produkter med nya tar vi även hand om de utrangerade produkterna för säker radering, återvinning eller destruktion.

OLIKA BEHOV

Alla företag är olika och har olika behov, därför erbjuds tjänsten med olika alternativ för att möta kundernas behov

Richard Johansson

Försäljning – 011-21 14 91
richard@rsdata.se

Stefan Kellgren

Försäljning – 011-21 14 92
stefan@rsdata.se